I.S.A.B.O.vzw

Imkersgilde Sint- Ambrosius Baal en Omstreken

Bijenmarkt

 

Allen van harte welkom met of zonder ruilmateriaal

Info: www.isabovzw.com of e-mail: isabovzw@telenet.be  

 

Wie op de openbare verkoop van bijen en bijenteeltmaterialen zich wenst aan te bieden, om bijen en/of materialen

via deze weg te verkopen, gelieve dit ten laatste 10 dagen voor de markt te laten weten aan het bestuur (zie Bestuur/contact).

Alleen gezonde moergoede bijenvolken en zuiver materiaal kunnen verkocht worden op onze bijenmarkt.

 

Voor de plantenruil kan u zich vanaf 13u30 achter een nummer plaatsen en vanaf 14u kan het ruilen of weggeven van planten beginnen. Je kan vaste planten, struiken, bomen of zaden meebrengen. Al wie ruilmaterialen bij heeft en zich een nummer heeft toegeëigend heeft recht op een gratis consumptie.

Opgelet: Alle planten en zaden op de plantenruil worden gratis weggegeven - geen verkoop!