I.S.A.B.O.vzw

Imkersgilde Sint- Ambrosius Baal en Omstreken

Imkersgilde Sint- Ambrosius Baal en Omstreken vzw

 

Reeds eeuwen lang worden in onze contreien bijen gehouden.

In de universiteitsbibliotheek te Leuven wordt een oorkonde op perkament uit 1763 bewaard met daarop de stichtingsakte van een bijentelersvereniging in de parochie Baal-Begijnendijk.

In 1897 werd opnieuw een beroepsvereniging van imkers opgericht te Baal, die in 1998 omgevormd werd tot de huidige vzw.

De vereniging heeft tot doel de studie, de verdediging en de uitbreiding van de belangen van haar leden te behartigen (art. 2 van de statuten).

Daartoe worden talrijke ledenvergaderingen gehouden, voordrachten, cursussen in theorie en praktijk, bijenmarkten, busuitstappen en dies meer.

 

Een honderdtal imkers uit Tremelo, Baal en (verre) omstreken ervaren momenteel in die zin de goede werking van onze gilde.

Als je weet dat onze bijen, voor het verzamelen van 1 kg. honing, gezamenlijk een afstand afleggen van 40 tot 50.000 km (dat is ruim de omtrek van de aarde), dan besef je hoe naarstig het er binnen en buiten de bijenkast en of korven aan toe gaat.

 

Indien je meer wil weten of wil deelnemen aan onze activiteiten kan je contact op nemen met een van onze bestuursleden of klik hier!

 

E-mailadres: isabovzw@telenet.be

Over ons